Odvetnik

Vincenc GRČAR

Diplomiral je z odliko leta 1995 na Pravni fakulteti v Ljubljani v okviru Katedre za kazenskopravne znanosti z diplomsko nalogo »Kazensko pravni vidiki pranja denarja«. Po opravljeni praksi na Višjem sodišču v Ljubljani, je leta 2005 opravil pravniški državni izpit.

 

Je soustanovitelj Odvetniške družbe Grčar in v njej deluje kot odvetnik in direktor. Pred tem je bil zaposlen na Uradu RS za preprečevanje pranja denarja, nato pa v lastni gospodarski družbi, kjer je opravljal delo pravnega svetovalca, bil je tudi direktor pravne službe v veliki medijski družbi Pro Plus (ki pripravlja televizijske programe POP TV, KANAL A idr.), prav tako pa se je usposabljal v dveh odvetniških družbah. Deloval je tudi v Evropskem združenju komercialnih televizij (ACT). Bil je predsednik Oglaševalskega razsodišča pri Oglaševalski zbornici Slovenije (SOZ), v več mandatih pa tudi njegov član. 

 

Kot predavatelj in kot slušatelj se udeležuje strokovnih seminarjev in posvetov, ki jih organizirajo ustanove kot so Evropska komisija, Svet Evrope, razni pravni in medijski inštituti doma in v tujini. Prav tako je bil predavatelj na Šoli novinarstva in produkcije v elektronskih medijih (POP Akademija).

 

Ves čas svojega delovanja na področju medijev je aktiven pri snovanju medijske zakonodaje (bil je tudi član ekspertne skupine Ministrstva za kulturo RS) in tudi pri pisanju člankov za slovenske in tuje strokovne revije (Pravna praksa, Medijska preža, Pravosodni bilten, Sled, IRIS). Je soavtor knjige »Medijsko pravo« (https://plus.cobiss.si/cobiss/adz/sl/bib/512584578).

»Qui audet adipiscitur.«
»Kdor si upa, zmaga.«