Sodelujemo s slovenskimi in tujimi priznanimi strokovnjaki s posameznih strokovnih področij (npr. s področja davkov, filmske produkcije, medijev itd.). Zaposleni se ves čas tudi strokovno usposabljamo in tako dograjujemo svoje znanje in izkušnje.

 

Za nas je vsaka stranka pomembna. Prizadevamo si za oseben odnos s strankami. Cilj vseh zaposlenih pri delu s strankami je predanost, strokovnost, natančnost, učinkovitost in doslednost, iz česar izhajajo tudi naše naloge in poslanstvo.

 

S stranko želimo vzpostaviti konkreten odnos tako, da najprej skupaj ugotovimo kakšen je njen problem, interes ali želja, nato ji razložimo njen pravni položaj in ji predstavimo ter pojasnimo pravne in druge možnosti ter posledice v zvezi z njenim problemom oziroma v zvezi z njenimi interesi in željami.

 

Pri našem delu nas vodi star pregovor:  “Trenutek potrpežljivosti v trenutku jeze prihrani tisoč trenutkov obžalovanja.”