Upravno pravo

Upravno pravo je eno najbolj pestrih pravnih področji, saj ureja praktično vse vidike našega življenja (od pridobivanja osebnih dokumentov, do izdaje raznih dovoljenj, odobritve subvencij, štipendij, zdravstvenega varstva, pritožb v šolskem okolju itd.) – gre za upravljanje družbe kot celote, kjer je posameznik šibkejša stranka v odnosu do državne oz. javne uprave, zato naša odvetniška družba strankam na tem področju pomaga in jim nudi:

– svetovanje in zastopanje v vseh vrstah upravnih postopkov in sporov (sestava tožb v upravnih sporih, pritožb zoper prvostopenjske upravne odločbe državnih in občinskih organov, šol idr.),

– sestava vlog, obrazcev, pobud in prijav v upravnem postopku,

– svetovanje in zastopanje v postopkih pridobivanja dovoljenj (zlasti na področju kolektivnega upravljanja avtorske in sorodnih pravic), priprava ustreznih vlog in prilog, aktov idr.,

– svetovanje in zastopanje v prekrškovnih postopkih.