Odvetnica

ŠPELA GRČAR

Diplomirala je z odliko leta 1999 na Pravni fakulteti v Ljubljani v okviru Katedre za civilnopravne znanosti z diplomsko nalogo »Avtorskopravni problemi satelitske in kabelske televizije«. Po opravljeni volonterski praksi na Višjem sodišču v Ljubljani, je leta 2004 opravila pravniški državni izpit. Leta 2016 je zaključila izobraževanje za mediatorko in je od leta 2017 tudi mediatorka na listi Mediacijskega centra pri Odvetniški zbornici Slovenije.

 

Je soustanoviteljica Odvetniške družbe Grčar in v njej deluje kot odvetnica in direktorica. Pred tem se je usposabljala v večji odvetniški družbi ter delala v gospodarski družbi, več let v javnem zavodu Radiotelevizija Slovenija in krajši čas tudi v javni upravi na področju medijev (Svet RS za radiodifuzijo). V tem času je kot predstavnica RS delovala tudi v Svetu Evrope, pri Evropski Komisiji ter v Evropski radiodifuzni zvezi (EBU), zlasti na področju avtorskega in medijskega prava.

 

Ves čas svojega delovanja na področju medijev je bila aktivna pri snovanju medijske zakonodaje kot članica delovnih skupin za pripravo zakona o medijih, o filmu, o Radioteleviziji. V preteklem desetletju pa je kot zainteresirana javnost aktivno sodelovala tudi pri snovanju nove avtorske zakonodaje oz. zakonodaje o kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih pravic.

»Smisel zivljenja vidim v ustvarjanju in v ustvarjanju je brezmejno zadosčenje.«
(Maksim Gorki)