Pravo varstva osebnih podatkov

Diplomiral je z odliko leta 1995 na na Pravni fakulteti v Ljubljani v okviru Katedre za kazenskopravne znanosti z diplomsko nalogo »Kazensko pravni vidiki pranja denarja«. Po opravljeni praksi na Višjem sodišču v Ljubljani, je leta 2005 opravil pravniški državni izpit.

 

Je soustanovitelj Odvetniške družbe Grčar in v njej deluje kot odvetnik. Pred tem je bil zaposlen na Uradu RS za preprečevanje pranja denarja, nato pa v lastni gospodarski družbi, kjer je opravljal delo pravnega svetovalca, bil je tudi direktor pravne službe v veliki medijski družbi Pro Plus (ki pripravlja televizijske programe POP TV, KANAL A, POP BRIO in POP PLUS), prav tako pa se je usposabljal v dveh odvetniških družbah. Deloval je tudi v Evropskem združenju komercialnih televizij (ACT). Bil je predsednik Oglaševalskega razsodišča pri Oglaševalski zbornici Slovenije (SOZ), pred tem pa v dveh mandatih tudi njegov član. Kot predavatelj in kot slušatelj se udeležuje strokovnih seminarjev in posvetov, ki jih organizirajo ustanove kot so Evropska komisija, Svet Evrope, razni pravni in medijski inštituti doma in v tujini. Prav tako je predavatelj na Šoli novinarstva in produkcije v elektronskih medijih (POP Akademija)

 

Ves čas svojega delovanja na področju medijev je aktiven pri snovanju medijske zakonodaje (član ekspertne skupine Ministrstva za kulturo RS), prav tako pa tudi pri pisanju člankov za slovenske in tuje strokovne revije (Pravna praksa, Medijska preža, Pravosodni bilten, Sled, IRIS). Je soavtor knjige »Medijsko pravo«.

 

Ukvarja se s civilnim pravom, predvsem z avtorskim, medijskim, pogodbenim, pravom