Medijsko pravo

Medijsko pravo ureja medije in avdiovizualne medijske storitve; je področje, kjer si pogosto prideta nasproti pravica do zasebnosti in pravica javnosti do informiranosti, kjer se lahko znajde na tnalu čast in dobro ime ali druge posameznikove osebnostne pravice in naša odvetniška družba soustvarja sodno prakso tudi s tega področja – strankam nudimo:

– svetovanje in pripravo zahtevkov za objavo popravkov in odgovorov na objavljene informacije v vseh vrstah medijev,

– svetovanje in pripravo zahtevkov v zvezi s pravico do pozabe,

– svetovanje glede spletnih vsebin in odgovornosti,

– svetovanje in pravno varstvo v primeru posegov v pravico do svobode izražanja,

– pripravo vlog za vpis medija v razvid medijev,

– svetovanje domačim in tujim medijskim družbam na vseh pravnih področjih, povezanih z delovanjem medijev,

– svetovanje in zastopanje v prekrškovnih postopkih,

– svetovanje pri snovanju področne zakonodaje, pomoč pri pripravi zakonskih predlogov.