Mediacija

Mediacija je prostovoljen, hiter, zaupen in učinkovit način reševanja sporov. V mediaciji stranki ob pomoči mediatorja (nevtralne osebe) poskušata doseči mirno rešitev spora. Mediacija lahko poteka zunaj sodišča ali pa kot sodišču pridružen postopek. V naši odvetniški pisarni strankam nudimo izvedbo zunajsodne mediacije, s katero lahko svoj spor rešijo celovito.Več o mediaciji na sodišču si lahko preberete tu:  https://nasodiscu.si/mediacija