Gospodarsko pravo

Gospodarsko pravo  ureja široko področje delovanja gospodarskih družb, samostojnih podjetnikov posameznikov povezanih oseb, gospodarskih interesnih združenj, idr., pri tem pa je naša odvetniška družba usmerjena zlasti na naslednje storitve:

 

– svetovanje in zastopanje pri pogajanjih za sklenitve pogodb,

– sestava gospodarskih pogodb,

– priprava notranjih aktov družb (tudi s področja varstva osebnih podatkov),

– mediacije v notranjih sporih,

– zastopanje v gospodarskih sporih,

– svetovanje in zastopanje v prekrškovnih postopkih,

– svetovanje pri snovanju področne zakonodaje, pomoč pri pripravi zakonskih predlogov.