Društveno pravo

Društveno pravo ureja pravila delovanja društev in zvez društev, ki veljajo za najbolj razširjeno obliko zasebnega združevanja, pri tem so med številčnejšimi društva s področja športa in kulture, s katerimi največ sodeluje tudi naša odvetniška družba – strankam nudimo:

 

– svetovanje v postopkih za registracijo društev in sprememb aktov,

– pripravo potrebnih aktov za ustanovitev društva ali zveze društev,

– pripravo sprememb aktov društev in zvez društev,

– vodenje sej najvišjih organov društev in zvez društev (občnih zborov, skupščin,…),

– drugo pravno svetovanje, povezano z delovanji društev in zvez društev,

– svetovanje in zastopanje v prekrškovnih postopkih.