Avtorsko pravo

Avtorsko pravo ureja področje avtorske pravice in njej sorodnih pravic, ki jih imajo izvajalci, RTV organizacije, filmski producenti, proizvajalci fonogramov idr., pokriva tudi  kolektivno upravljanje le-teh; glede na razširjenost avtorskih del in drugih varovanih del (RTV oddaje, fonogrami, izvedbe, baze podatkov, …) in njihove uporabe gre za eno najpomembnejših pravnih področji, čeprav je kot tako mnogokrat prezrto – in ravno na tem področju naša odvetniška družba najpogosteje deluje in strankam nudi:

 

– pripravo avtorskih pogodb, pogodb o filmski produkciji, mednarodnih koprodukcijskih pogodb, pogodb o prenosu avtorskih pravic (npr. za »odkup scenarija«, za literarno adaptacijo, za filmsko adaptacijo literarnih del,…) – vse tudi v angleškem jeziku,

– svetovanje in pogajanja pri sklepanju navedenih pogodb s področja avtorskega prava (vse tudi v angleškem jeziku),

– pravno varstvo avtorskih pravic in drugih pravic intelektualne lastnine (priprava tožb, zahtev za izdajo začasnih odredb,…),

– svetovanje pri snovanju področne zakonodaje, pomoč pri pripravi zakonskih predlogov.