slo / eng

Špela Grčar / odvetnica

Diplomirala je z odliko leta 1999 na Pravni fakulteti v Ljubljani v okviru Katedre za civilnopravne znanosti z diplomsko nalogo »Avtorskopravni problemi satelitske in kabelske televizije«. Po opravljeni volunterski praksi na Višjem sodišču v Ljubljani, je leta 2004 opravila pravniški državni izpit.

Je soustanoviteljica Odvetniške družbe Grčar in v njej deluje kot odvetnica. Pred tem je bila zaposlena v gospodarski družbi in opravljala delo pravne svetovalke, prav tako se je usposabljala v večji odvetniški družbi ter delala krajši čas tudi v javni upravi na področju medijev (Svet RS za radiodifuzijo, Radiotelevizija Slovenije). V tem času je kot predstavnica RS delovala tudi v Svetu Evrope, pri Evropski Komisiji ter v Evropski radiodifuzni zvezi, zlasti na področju avtorskega in medijskega prava.

Ves čas svojega delovanja na področju medijev je bila aktivna pri snovanju medijske zakonodaje kot članica delovnih skupin za pripravo zakona o medijih, o filmu, o Radioteleviziji.

Ukvarja se s civilnim pravom, predvsem z avtorskim, medijskim, pogodbenim, stvarnim,
odškodninskim, dednim in družinskim pravom ter z upravnim pravom.

Pri svojem delu uporablja angleški, hrvaški, srbski ter pasivno tudi francoski in italijanski jezik.