slo / eng

Odvetniška družba Grčar je pravna naslednica gospodarske družbe, ki se je ukvarjala s pravnim in poslovnim svetovanjem. Ustanovitelja Odvetniške družbe Grčar sta odvetnika Vincenc (Cene) Grčar in Špela Grčar. Pred zaposlitvijo v lastni družbi sta oba pridobivala izkušnje v večjih odvetniških in gospodarskih družbah, na začetku karier pa nekaj let tudi znotraj javne uprave. S pravnim svetovanjem in zastopanjem imata tako dolgoletne izkušnje. Odvetniška družba Grčar deluje sodelujejo tudi z drugimi priznanimi strokovnjaki s posameznih strokovnih področij, tako v Sloveniji kot tudi izven meja, predvsem v državah članicah Evropske unije in državah bivše Jugoslavije pa tudi v Združenih državah Amerike. Za potrebe postopkov se dejavno povežemo tudi s sodnimi izvedenci, sodnimi tolmači in strokovnjaki z drugih področij.

V Odvetniški družbi Grčar strankam pravno svetujemo, jih zastopamo pred sodišči in drugimi državnimi organi, sestavljamo vse vrste listin (zahtevki, tožbe, pogodbe, oporoke idr.), za stranke sodelujemo pri pogajanjih in drugih poslovnih opravilih.

Za nas v Odvetniški družbi Grčar je vsaka stranka pomembna. Prizadevamo si za oseben odnos s strankami. Cilj vseh zaposlenih pri delu s strankami je predanost, strokovnost, natančnost in doslednost, iz česar izhajajo tudi naše naloge in poslanstvo. S stranko želimo vzpostaviti konkreten odnos tako, da najprej skupaj ugotovimo kakšen je njen problem, interes ali želja, nato ji razložimo njen pravni položaj in ji predstavimo ter pojasnimo pravne in druge možnosti ter posledice v zvezi z njenim problemom oziroma v zvezi z njenimi interesi in željami. Ker se zaposleni v Odvetniški družbi Grčar ves čas tudi strokovno usposabljamo in tako dograjujemo svoje znanje in izkušnje, smo tudi učinkoviti pri zastopanju vseh naših strank.